Hjälp oss att bli bättre

Vi är mycket nyfikna på vad ni som följer Journalisttips tycker om vårt arbete med bloggen.

Jag är också mycket angelägen om att kunna visa för examinatorn på kursen Datajournalistik för yrkesverksamma på Södertörns högskola att jag löst uppgiften som går ut på att göra en webbenkät.

Därför ber vi er att ta några minuter och fylla i den här enkäten om vår blogg. Vi har lagt ner många timmars gratisjobb på att skriva och göra videomaterial, så det är ett mycket billigt pris. 😉

Vill du själv göra en webbaserad enkät (skitfort)? Läs inlägget Gör en enkät skitfort.