Tio myter om journalistik, del 2

I dag fortsätter vi vår genomgång av myter som sprids och upprätthålls om yrket. (Del 1 hittas här.) Håll tillgodo, alla tittare, lyssnare och läsare som brukar ha åsikter om det vi gör!

Myt nummer 6: Alla journalister går igång på ett hett tips.

Sanningen: Alla vill inte ha din kanonbra superangelägna story.

Nyanseringen: …men en bra journalist hjälper dig vidare.

Jag har varit med om det många gånger. Tipset som kommer vid helt fel tillfälle. Storyn som man inser är jättebra och dunderviktig om den stämmer – men som kräver lite mer tid än jag har just nu, för att jag själv ska kunna ta mig an den.

Det finns också andra varianter. Stories som råkar hamna hos reportrar som faktiskt inte är särskilt intresserade av ämnesområdet – eller blivit avskräckta vid tidigare försök. Stories som hamnar hos en vikarie som själv är entusiastisk men inte har redaktionens förtroende att kolla vidare. Stories som hamnar hos en reporter med stor erfarenhet men också stor trötthet.

I vissa fall måste du tugga i dig den jobbiga sanningen: din story är inte en story som någon kommer att ta sig an. Men i många andra fall handlar det faktiskt om att du råkat möta fel mottagare, eller rätt mottagare vid fel tillfälle. Storyn är en story och kommer så småningom att komma till sin rätt när den väl hamnat i rätt händer. Detta nej är bara ett steg på vägen mot målet.

Det minsta du kan begära av den reporter som svarar ”Tack men nej tack”, är att vederbörande faktiskt hjälper dig vidare. ”Okej, men vilka tror du kan vara intresserade?”

Väldigt få reportrar försöker undvika en sån följdfråga.

Vi är kanske ointresserade – men vi är inte onda.

Myt nummer 7: Journalister vill förstöra det positiva.

Sanningen: Många journalister vill gärna uppmärksamma missförhållanden.

Nyanseringen: …men för den som drabbas kan det förstås kännas förödande.

Det tillhör de vanligaste anklagelserna efter en granskning: ”Ni vill bara förstöra”.

Sanningen är att väldigt få journalister ser det som sin huvuduppgift att lyfta fram det positiva. I de samhällen där journalister har eller haft detta som sin huvuduppgift har trovärdigheten för journalistiken också varit låg (tänk Sovjet).

Samtidigt finns det stora skillnader mellan olika redaktioner. Visst är det svårt att hitta glada nyheter i radions grävande magasin Kaliber, eller i tv4:s granskningsprogram Kalla fakta. Men den som räknar artiklar i en genomsnittlig lokaltidning kommer inte att hitta någon total dominans av negativa nyheter och hårda granskningar – utan även glädjebesked om en ny stororder till ortens lokala företag, välvilliga beskrivningar av ett kommunalt projekt som ska förbättra situationen för ungdom på glid, samt snällt formulerade besök på badstranden eller julmarknaden.

Och visst händer det ibland att en enstaka reporter – och kanske rentav en redaktion – får en särskilt svår relation till en makthavare som gjort sig oanträffbar och/eller klagat hos redaktionsledningen eller tidningsbolagsstyrelsen lite för många gånger för att det ska kännas professionellt. Men för det allra mesta ligger reporterns och redaktionens drivkraft i själva storyn och inget annat. Viljan att utreda frågetecken och ställa ansvariga till svars för blottlagda missförhållanden.

På flera redaktioner finns dessutom en rejäl dos misstänksamhet inför sånt som kan betecknas som kampanjjournalistik, dvs den sorts journalistik som i sina sämsta stunder påstås driva ett ärende in i kaklet oavsett fakta i målet. (Många granskare å andra sidan, påpekar gärna att rädslan för ”kampanj” i sina sämsta stunder går så långt att man avstår från att vända på den sista stenen för att i stället ge plats för nästa egenvalda utspel från den granskade makthavaren.)

Det finns få publicister som öppet argumenterar emot att journalistikens viktigaste uppgift är att granska makten. Och en hel del försöker till och med ta det på allvar. Men engagemanget handlar om att uppmärksamma missförhållanden, inte om att ”skada” en organisation eller makthavare.

Fakta gnistrar. Och ibland gör det ont när gnistrorna kommer i knät. Men det betyder inte att reportern vill göra ont.

Myt nummer 8: Ni kan alltid gräva fram nåt!

Sanningen: Nej, det kan vi inte alltid.

Nyanseringen: …men om vi får hjälp så lyckas vi ibland riktigt bra.

Det finns en kategori tipsare som håller tyst om vad de vet.

Antingen är de rädda för att berätta allt – eller så har de helt enkelt inga djupare kunskaper.

Det brukar leda till tipssamtal som avslutas med repliker av typen: ”Det är precis det som du ska gräva fram!!”

Alltsom oftast har den föregåtts av en mycket oprecis beskrivning av en antydd korruption.

”Något är lurt”, är egentligen det enda tipsaren vill säga.

Sedan utgår man från att reportern kommer att göra resten.

Den tråkiga sanningen är att ingen journalist kan gräva fram skandaler utan att veta vad man letar efter. Åtminstone på ett ungefär. Åtminstone kring vad.

Självklart kan man säga att ”Ni journalister borde granska musikbranschen hårdare”. Det blir en kritisk synpunkt som redaktionen kan ta till sig eller förkasta. Men det kommer i sig inte att leda någon reporter närmare skandalerna.

Även det mer preciserade tipset ”Ni borde kolla mer på producenterna bakom sommarfestivalen” riskerar att falla riktigt platt, åtminstone så länge det inte hamnar hos en redaktion med oceaner av tid men noll idéer.

Ja visst, journalister har kunskaper och verktyg som den vanlige medborgaren saknar (ibland riktigt konkret, som snabb tillgång till databaser och egna källor). Men det betyder inte att en journalist kan ”börja gräva” var som helst om vad som helst – i alla fall inte om vederbörande jobbar på en redaktion där man kräver resultat och publiceringar med jämna mellanrum, vilket de flesta gör.

Hjälp din journalist med att berätta allt du vet. Eller tror dig veta. Eller hört. Tala klarspråk! Du kommer inte att bli uthängd, källskyddet gäller fortfarande. Men ditt tips blir – till skillnad från formuleringen ”Det borde du gräva fram!” – ett steg på vägen mot ett verkligt avslöjande. I stället för ett steg bort från ett jobbigt telefonsamtal.

Myt nummer 9: Man vågar inte berätta nånting för dig!

Sanningen: Det vågar du visst.

Nyanseringen: …men risken finns att jag frågar hur man får reda på mer om saken.

Att få en journalist till bordsgranne på middagen kan skapa de mest skilda reaktioner. Från en engagerad nyfikenhet (”Hur är de där programledarna då??”) till en nervös slutenhet.

Många blir helt enkelt nervösa för att berätta saker om sig själva och sitt eget jobb eller fritidssysslor, eftersom de utgår från att reportern omedelbart börjar anteckna och dessutom hänger ut bordsgrannen på måndagens löpsedel.

Det gör vi inte.

De flesta journalister är socialt funktionella figurer. Själv anstränger jag mig när jag ser nervositeten komma inför ett spännande men kanske känsligt ämne, för att förklara hur jag ser på situationen: självklart kan jag bli intresserad av vad jag får höra, men jag springer inte iväg med citat och namnpublicering från mina middagar till redaktionen.

I den mån bordsgrannen berättar något så spännande att jag på riktigt blir intresserad, kommer jag för det första att fråga hur jag får reda på mer från andra håll om ämnet, och för det andra naturligtvis skydda min ursprungskälla lika starkt som om hen berättat i något annat sammanhang.

Allt annat vore förstås absurt.

(Undantaget är enkelt: när bordsgrannen har en sådan position att själva uttalandet kan vara en nyhet. Chefen för ortens stora företag som avslöjar att fabriken ska läggas ned. Toppolitikern som medger att hen aldrig trott på partiets politik. Tyvärr är det emellertid min erfarenhet att dessa sanningar sällan eller aldrig yppas av makthavare som blir bordsgrannar med journalister. Men det kanske är en personfråga.)

(Och visst händer det, och då kan det vara lika problematiskt att hålla tyst som att publicera; fråga de mediechefer som var med när dåvarande statsminister Göran Persson tyckte att den då nystartade EU-valrörelsen var som ”att kyssa sin syster” – men som inte tyckte det var något att rapportera.)

Myt nummer 10: Journalister har ingen etik.

Sanningen: De flesta journalister har etiska ideal minst lika starka som inom andra yrkesgrupper.

Nyanseringen: …men de kan se väldigt olika ut på olika redaktioner.

För många år sedan arrangerade Publicistklubben i Stockholm en debatt om självmordsrapportering. På kort tid hade kvällstidningarna skrivit om flera kändisar som tagit livet av sig – och nu skulle Aftonbladets och Expressens chefredaktörer hudflängas för sitt tilltag (branschens etiska regler uppmanar till rejäl försiktighet med publicitet i just detta ämne).

Jag blev överraskad av den skärpa med vilken chefredaktörerna bemötte kritiken. Deras resonemang bakom publiceringarna visade sig vara betydligt mer genomtänkta än en stor del av angreppen från publik och övriga debattdeltagare. Ett tydligt exempel på att kvällstidningarna – som ofta drabbas av generella anklagelser om etiska luckor – sannolikt driver diskussionen mest av alla.

”Ni saknar etik” är en anklagelse som i de allra flesta fall saknar grund. ”Ert etiska ställningstagande är ett annat än mitt eget,” vore en mer korrekt anklagelse från random kvällstidningsätare.

Ställningstagandena kan också skilja sig stort, också inom ett och samma medieföretag.

Härom veckan namngav ett P1-program en person i klammeri med rättvisan, som Ekot valt att inte namnge. Fallet gav blixtbelysning åt att den journalistiska etiken alltid ska hanteras i ett sammanhang; i detta fall skilda uppdrag och förutsättningar för ett reportagemagasin och en snabb nyhetsrapportering.

På svt kan det skilja mellan regionala nyheter och riksnyheterna – eftersom dessa har olika ansvariga utgivare.

Och då ska vi inte tala om skillnaderna mellan olika bolag. Mellan skvallerpressen och morgontidningarna, mellan morgontidningarna och kvällstidningarna, mellan kvällisarna och branschpressen…

En namngivning här blir anonym där. En publicering av privata bilder är okej på den ena webbplatsen men helt otänkbar på den andra. Ribban för publicering av detaljer i kriminalfall skiljer dramatiskt mellan olika (krim)redaktioner. Någon kan bestämma sig för att publicera förfärliga bilder från en krigszon och ha de finaste motiv för detta (”Visa krigets sanna ansikte”) medan den andra redaktionen som avstår kan ha precis lika fina (”Inte chocka publiken med spektakulära bilder”).

Etiken kring just namn- och bildpubliceringar tillhör faktiskt yrkets mest frekventa diskussionsämnen. De är så viktiga att de alltsom oftast blir en utgivarfråga – att alltså beslutet hamnar hos ansvarig utgivare.

(Och organisationen diskuterar sedan vidare. Mer än en gång har jag hört hur kollegor på andra redaktioner avrättat eller – mer sällan – hyllat sin chef för vederbörandes beslut i denna sortens ärenden.)

På samma sätt diskuteras etiken i yrkesmetoderna – och varje arbetsplats skaffar sig sin egen praxis, öppet eller ”i väggarna”. På vissa redaktioner är det otänkbart att publicera inspelningar från dold kamera eller telefonsamtal som spelats in i lönndom, på andra är det acceptabelt så länge det missförhållande som ska avslöjas anses tillräckligt tungt.

Men det beror inte på att den senare redaktionen saknar etik. Tvärtom kan den ha en långt mer utvecklad etisk policy än den förstnämnda – just för att kunna försvara sina metoder och publiceringar.

Några av de största etiska skillnaderna finns mellan de journalistiska genrerna. Inom åsiktsjournalistiken finns till exempel inget krav på bemötande i anslutning till publicering (och inte ens ett absolut krav på att publicera ett bemötande som inkommer i efterhand) medan den grävande reportern alltid måste söka efter bemötandet före publicering (åtminstone på de redaktioner jag kommit i kontakt med).

Inom kategorin nyhets- och samhällsreportrar är enigheten större, men man kan fortfarande snabbt lokalisera skärningspunkterna: sätt fler än en journalist i ett rum och ta upp diskussionen om de tre-fyra senaste kontroversiella publiceringarna så kommer diskussionen att ta fart!

Och någonting i detta är förstås väldigt fint. Vissa av oss kommer helt enkelt alltid att ha rätt och vissa andra fel – och de får fortsätta ha det eftersom vi som har rätt är så vidsynta 🙂

Eller allvarligare talat: vi saknar inte etik, även om vi inte har din etik. Men fortsätt gärna diskutera den med oss – för den utvecklas över tid och kan vara en annan i morgon än den var i går.

Tio myter om journalistik, del 1

I dag vänder vi oss inte till yrkesverksamma journalister – utan till alla er smygläsare utifrån. Läsare, lyssnare, tittare, engagerade samhällsmedborgare som gärna konsumerar – och har åsikter – om det vi gör.

Det finns ett gäng föreställningar om journalistiken och journalistyrket som är mer eller mindre felaktiga. Eller åtminstone förtjänar en ordentlig nyansering.

(Jo, ibland gillar vi nyanser. Typ när det handlar om bilden av oss själva :-D)

Myt nummer 1: Du behöver alltid tre av varandra oberoende källor.

Sanningen: En bra källa är bättre än tre dåliga.

Nyanseringen: …men bäst är förstås tre bra.

Formuleringen om att publicering av en uppgift kräver ”tre av varandra oberoende källor” (i vissa varianter räcker det med ”två”) tillhör de mest seglivade föreställningarna om journalistikens yrkesregler, ofta upprepad i film och litteratur. I dag vågar jag påstå att den inte tillämpas regelmässigt på någon större redaktion i Sverige. På gott och ont.

Den snälla förklaringen är att källors kvalitet är viktigare än antalet.

Det säger sig egentligen själv när man tänker efter: självklart finns det källor som håller utan bekräftelse från två andra. Tjänstemannen du länge haft kontakt med och har ett grundmurat förtroende för, protokollet som kommer från en betrodd person och inte visar några tecken på förfalskning, utkastet till utredningen som skickas dig direkt från ledamoten…

Vi möter hela tiden nyheter där källan bara är en enda – men där redaktionen väljer att lita så mycket på vederbörande att man kör ändå. Den som vill förstå hur stark tilliten är kan lyssna efter nyanserna: ”erfar” är starkare än ”enligt uppgifter till”. Med ”säger flera källor med god insyn” betonar man å ena sidan källornas trovärdighet (och antal), men samtidigt distanserar man sig från uppgifterna – formellt påstår vi ju inte att det hänt som källorna påstår, bara att de påstår det! (Ett exempel som fick nytt liv i EU-valdebatten var frågan om Lars Adaktusson påstått att Dawit Isaak skulle vara död.)

Jag säger inte att vi inte riskerar att bli lurade om vi förlitar oss på enstaka källor. Men jag säger att bedömningen av trovärdighet görs och ska göras enligt fler och ibland helt andra parametrar än antal.

Om vi drog saken till sin spets så skulle tre tweets från separata konton räcka till en nyhet – medan en bandinspelning ur handen från statsministerns närmaste medarbetare inte skulle vara tillräcklig.

Väldigt få redaktioner följer en sån policy i det dagliga nyhetsarbetet.

De flesta jobbar för det mesta enligt den omvända barnprogramsprincipen: en elefantkälla är bättre än tre myrkällor.

Dessutom är oberoendet mellan källorna ofta svårt eller omöjligt att kontrollera, t ex inom områden där källorna i sig jobbar med anonyma källor (det kan handla om storpolitik och underrättelsetjänster men också om ryktesspridning i kommunhuset).

Samtidigt kan man ibland slås av hur ofta t ex blåljusbevakning bygger på uppgifter från bara ett enda håll – något som Nick Näslund tagit upp på sin blogg Mediemänniskan.

Man kan också konstatera att ett antal journalistiska klavertramp – som historien om den så kallade innebandypappan och världsnyheten om klassen som utsatts för omskärelse – hade mått bra av fler källor. En bekräftelse från en oberoende part stärker en enstaka berättelse enormt – och kan ge oss en varningsflagg om något är fel.

Generellt ställs högre krav på både antal och kvalitet på källorna inom den undersökande journalistiken än i den snabba nyhetssvängen. Naturligtvis är det både rimligt och önskvärt med höga trösklar för den ambitiösa granskningen (inte minst som redaktionen där sätter sin egen trovärdighet på spel) men i den andra änden finns hela tiden en risk att dålig research (och dålig källkoll) slipper igenom med hänvisning till att ”vi jobbar bara med nyheter”. Testa din story nästa gång med frågan: hade vi vågat sätta den här rubriken om det varit vår egen granskning? Om svaret är tvekande kanske inte heller den ”raka nyheten” ska lanseras på det viset.

De tre oberoende källorna är med andra ord ingen grundlag i sten på redaktionsväggarna. Men ibland kan man önska att den hängde där.

Myt nummer 2: Det är förödande för en journalist att ha fel.

Sanningen: De flesta har haft fel någon gång, men det är ofta förståligt och helt förlåtligt.

Nyanseringen: …men det är naturligtvis skitjobbigt när det händer.

Felaktiga uppgifter dyker upp med jämna mellanrum. Ämneskunniga personer kan förmodligen hitta felaktigheter och/eller missuppfattningar i en ganska stor del nyhetstexter om deras respektive ämne. Mängder av skrivna citat överenstämmer heller inte ordagrant med vad som faktiskt sades i intervjun.

Det sistnämnda kan ofta förklaras med begriplighetskrav. Inte heller intervjupersonen skulle vilja se alla sina svar i ordagrann utskrift i tidningen. ”Öh, ja, det vi pratar om…det är alltså viktigt att förstå här att…om man ska ta det från början så…”

(Renhållningskravet är dock att reportern är lika snäll – eller elak – mot alla intervjuade när man rensar i det språkliga ogräset. Låt inte den kritiserade makthavarens alla hummanden finnas kvar om du samtidigt hjälper kritikern att bli av med sina.)

Faktafel – stora eller små – är alltsom oftast slarvfel, som uppstått i skarven mellan en snabbpratade intervjuperson mån om att ”få med allt”, och en stresskrivande reporter mån om att ”hitta det viktigaste”.

De allra flesta faktafel som publiceras har ingen avgörande betydelse för kärnan i artikeln eller inslaget. De allra flesta felen kommer förmodligen aldrig ens till reporterns kännedom eftersom intervjupersonen inte hör av sig och påpekar dem efter publicering.

Dock: när ett sådant påpekande väl kommer är det jobbigt – oavsett om det är stort eller litet. Jag minns fortfarande känslan när en ilsken speedwayentusiast påpekade för mig att ”Det heter inte hjälmar, det heter huvor!!” eller skammen efter att jag insett att jag fått med följande matematik i tidningen:

Det handlar om stora summor. 500 miljarder. En halv miljon.

Ändå finns det ett stort antal felaktigheter som ursäktas hela tiden, av både allmänhet och kollegor. Den reporter som publicerar en felaktig uppgift från ett ögonvittne i direktsändning eller ett snabbklippt nyhetsinslag omedelbart efter en stor olycka, löper ingen större risk att tvingas löpa gatlopp för osanning. (Dock kan det uppstå en etisk debatt om man intervjuar drabbade och/eller minderåriga som befinner sig i chock!) Medan däremot den grävare som suttit i veckor eller månader kan få problem med minsta detalj – eftersom anspråk och potentiellt genomslag är högre, och därmed också höjer kraven på noggrannhet och faktakoll.

Att ha fel gör ont. Men om varje fel sopat bort journalisten från banan skulle redaktionerna sedan länge ha stått tomma.

Myt nummer 3: Opartiskt betyder att alla ska få lika mycket utrymme.

Sanningen: Varje sekund av kritik behöver inte mötas av motsvarande sekund jubel.

Nyanseringen: …men kritiserade parter ska få bemöta med sina bästa argument.

Frågan om ”opartiskhet” gäller formellt bara public service-företagen, som jobbar under avtal med staten om hur journalistiken ska bedrivas. Men det finns en allmänt spridd föreställning om att journalister generellt ska bedriva sitt arbete ”objektivt” – definierat som en absolut rättvisa mellan motstående intressen.

Den som förfäktar en sådan syn på journalistiken (och som oftast hörs av när personens egna intressen anses underbevakade) bör för det första avkrävas besked om exakt hur många intressen som ska få plats i ett givet reportage. Okej, vi tar upp idrottsrörelsens hantering av bidragspengarna. Utöver de utpekade föreningarna kan naturligtvis politiker från kommunstyrelsen tänkas ha synpunkter på detta. Liksom ortens handlare, och kanske en lärare. Varför ska inte de få höras då? Med samma antal sekunder som kritikern och klubben?

Detta faller förstås på sin orimlighet. Därav de riktade formuleringarna i de etiska regelverken om att kritiserade parter ska få komma till tals. Alla som kan tänkas tycka något om något har inte en ovillkorlig rätt att höras i ett nyhetsinslag eller reportage om detta ämne. Kritiserade parter har inte någon ovillkorlig rätt att bemöta annat än kritiken, det finns ingen journalistisk skyldighet att ”berätta om allt det positiva vi gjort i andra sammanhang” (även om detta ibland kan vara motiverat).

I nyhets- och samhällsjournalistik betyder detta i allmänhet att svaren ska finnas med vid samma publicering som kritiken (Nick Näslund beskriver det i den där bloggposten som allt vanligare att kritik och bemötande delas upp på olika dagar, men jag delar inte den bilden. Tvärtom tillämpar vi t ex på svt en enkel regel om att kritik ska bemötas i samma sändning, även om det är ett kortare morgonjobb som bara ”puffar” för kvällens längre rep. Jag vill också minnas att Granskningsnämnden har en ganska hård policy mot program som medvetet väljer att vänta med svaren från kritiserade aktörer.)

Hur noggrant måste då bemötandet vara? Ja, för public service-kollegorna är svaret i princip stenhårt: varje enskild anklagelse måste bemötas för sig. Man kan inte känna sig säker med ”alltäckande” formuleringar av typen XX tillbakavisar kritiken, om tillbakavisandet i själva verket varit detaljerat och olika för de olika punkterna.

Och självklart ska de bästa argumenten finnas med. Ingen journalist kan välja bort det bästa argumentet till förmån för ”sekvensen där de gör bort sig”. Däremot kan ingen intervjuperson heller förvänta sig att sekvensen där de gör bort sig inte kommer med, när väl det bästa argumentet har fått höras.

Myt nummer 4: Reportrarna sätter osanna och felvinklade rubriker!

Sanningen: Reportern har nästan alltid lämnat ifrån sig en text som någon annan satt rubrik till.

Nyanseringen: …men det förtar inte redaktionen ansvaret.

Väldigt mycket kritik av journalistik handlar om rubriker. Rubriker och löp och påannonser. De framvaskade kärnorna av nyheten som ska locka till läsning, ibland med alla nyanser bortskurna och sanningen spänd till det yttersta. (I värsta fall därutöver.)

Inte sällan väljer stressade reportrar som får ett kritiskt mejl eller telefonsamtal den enkla utvägen: ”Det är inte jag som sätter rubrikerna.” Vilket på ett formellt plan är fullständigt korrekt. Men samtidigt ett fegt och ofta bara halvsant påstående.

För den reporter som vill ha kontroll över sitt material har i dag ganska stora möjligheter. Man kan hänga över axeln på redigeraren eller programledaren ända fram till publicering – eller åtminstone skriva en väldigt tydlig överlämning om att de egna ordvalen måste respekteras. Man kan be den man lämnat över till att höra av sig om rubrikförslagen skrivs om. Man kan i en kommentar i ett mejl markera att det är ett känsligt ämne med stor risk för reaktioner och höga krav på noggrannhet i formuleringarna. Vill man verkligen ingjuta respekt inför eventuella omskrivningar efter att man lämnat jobbet, så kan man rentav cleara alla formuleringar med en högre chef och sedan påpeka detta vid överlämningen – ”för säkerhets skull”.

Men visst. I en del fall blir reportern överkörd. Man missar eller struntar i påpekanden om noggrannhet. Eller ännu vanligare: man tycker att man är noggrann fast man skriver om. Eller just därför. Eller så har reportern helt enkelt inte varit tillräckligt tydlig.

Hursomhelst tycker jag alltså att ”Det var inte jag!!”-svaret är fegt och onödigt. Eftersom kritiken naturligtvis inte egentligen riktas mot dig utan mot redaktionen. Den som reagerat på rubriken skriver inte till dig för att kommentera din brödtext – utan för att din mejladress i slutet av artikeln är den kontaktmöjlighet som erbjuds. Om det stått en mejladress till nattchefen under rubriken så hade mejlet gått till nattchefen.

Det betyder att en ansvarskännande reporter kan och bör skicka mejlet vidare till den där nattchefen. Eller åtminstone informera kritikern om vem som ansvarat för rubriken.

Rubriken är inte nödvändigtvis reporterns ansvar. Men alltid redaktionens.

Myt nummer 5: Det är omöjligt att få jobb som journalist.

Sanningen: Det utlyses tjänster och vikariat mest hela tiden.

Nyanseringen: …men det ser mörkare ut än för tio år sen.

En person som funderar på en framtid som journalist måste naturligtvis göra flera olika överväganden. Dit hör längtan till yrket och sannolikheten att få jobb. Därtill hör de egna förutsättningarna att uthärda en tillvaro av vikariat och projektanställningar i väntan på den fasta tjänst som kanske aldrig dyker upp.

Mitt råd är enkelt: visst är det tufft. Men väldigt många människor som brinner för jobbet kommer förr eller senare att hitta sig platser där de kan få betalalt för det de gör. Så om du brinner på riktigt – ge det en chans!

Men om du inte brinner: släpp tanken och platsen på den där utbildningen till någon som vill mer än du.

Nålsögat är litet men går att komma igenom. Och det finns ett fantastiskt jobb på den andra sidan.

Den gångna tidens besked om nedskärningar än här, än där, skapar en bild av en bransch utan framtid. Samtidigt som behovet av trovärdiga och kompetenta sanningsjägare rent objektivt är större än någonsin.

Nej, det är inte en värld som lovar dig ett jobb i morgon. Men det är en värld som behöver din insats för en lång tid framöver. Själv hyser jag en stor tilltro till att rätt personer kommer att förstå skillnaden.

(Fortsättning följer…)

Skilj på förklaringar och ursäkter

Ibland står det still.
Ibland står det still.

Genom åren har jag gjort ett antal jobb om SJ. De har ofta handlat om förseningar.

Ett av de mer speciella handlade om att SJ skulle införa en ny restidsgaranti. Men att den var försenad. De hade lovat i årsredovisningen att införa den under året men det året hade nu gått och ingen restidsgaranti var på plats.

Jag hade bokat en intervju med en ansvarig chef som beklagade förseningen men också intygade att den snart skulle vara på plats.

Men varför hade garantin blivit försenad? Jag ställde om frågan med betoning på varför. Tills jag fick svar.

Det visade sig att förklaringen var ett papper. Som SJ tappat bort. En skrivelse från Konsumentverket som försvunnit, förklarade chefen.

Det blev en rätt underhållande intervju. När jag ställde en följdfråga om vad detta sa om ordningen på SJ sökte sig hans blick mot presspersonen som övervakade intervjun i andra änden av rummet.

Jag tyckte lite synd om honom. Men samtidigt förstod jag att det skulle bli en ganska rolig bit tv.

Många gånger efteråt har jag kommit att tänka på den där intervjun, när jag efteråt grämt mig över att jag missat – eller glatt mig åt att jag kommit ihåg – att försöka få svar på Men varför? när motparten bara velat svara på Men är det inte beklagligt?

Visst kan man inte alltid vara säker på att man får hela förklaringen, eller ens den helt sanna förklaringen bara genom att ställa frågorna. Bäst är förstås att kombinera frågeställandet med andra sorters research (i detta fall skulle jag t ex kunnat begära ut korrespondensen mellan SJ och Konsumentverket, från verket, där den borde varit helt offentlig). Men poängen kvarstår: förklaringar är något annat – och ofta intressantare – än ursäkter och beklaganden.

Man kan beklaga mycket här i livet. Jag kan be tusen gånger om ursäkt för att jag kommer för sent till ett viktigt möte, men svaret på frågan varför säger något mer om mig och mina prioriteringar. Var det verkligen stopp i tunnelbanan? Eller valde jag i själva verket att stanna extra länge på den där trevliga lunchen?

Eller hade jag kanske tappat bort ett viktigt papper?

Skoningslöst självtest – vilken slags journalist är du?

I dag gör vi en insats för dig som känner dig osäker på din publicistiska identitet. Du kanske är ny i branschen eller står inför ett karriärmässigt vägval. Ska det bli produktplacerad feature de kommande åren eller indignerad granskning? Lockar kanske de raka nyheterna – men i så fall vilka?

Bjud dig själv på en stunds uppriktighet inför vårt självtest så ger vi dig svaret i slutet – definitionen av dig själv!

1) Du kommer till jobbet på morgonen och inser att det inte finns någon given arbetsuppgift för dig denna dag. Hur reagerar du?

A) Hurra, tid för egen research!
B) Hallå, ska inte jag få nåt?!!
C) Nån som hunnit fundera på lunch…?

2) Du får ett utlägg av chefen: kolla ett tips om korruption i tekniska förvaltningen. Vilket blir ditt svar?

A) Bara där? Jag tror trådarna leder längre…
B) Hm, har vi nån som är upprörd?
C) Det där gamla ryktet… Det har de haft problem med i flera år! Förvaltningschefen skojade om det på tennisen i helgen.

3) Utlägget ändras, du ska besöka en presskonferens där ortens stora företag presenterar en ny produkt. Ditt svar?

A) Nej.
B) När?
C) Vet du om de serverar lunch?

4) Du får i uppgift att handleda praktikanten en vecka. Vilka arbetsuppgifter förbereder du åt vederbörande?

A) 2000 poster ska dubbelkollas i Excel. Det blir kul för praktikanten att känna att man gör nåt viktigt.
B) 20 enkätröster ska tas in på stan. Det blir kul för praktikanten att känna att man gör nåt riktigt.
C) Två goda luncher ska tas in. Det blir kul.

5) Kollegan på webben har dragit lite för hårt på din rubrik, så ni riskerar att behöva rätta om den inte ändras. Vad gör du?

A) Mejlar kollegan. Kopia till chefen och övriga redaktionen. Påpekande om hur detta blir allt vanligare när den snabba klickjakten tar över faktakontrollen.
B) Går förbi kollegan och ber om en ändring vid tillfälle. Det är ju inte hela världen.
C) Ligger det nåt ute på webben?

6) Du blir ombedd att visualisera din publik. Vad ser du?

A) En folkmassa som applåderar. Längst fram står ett par män som ser ut som Bob Woodward och Carl Bernstein.
B) En folkmassa som applåderar. Längst fram står ett par män som ser ut som Robert Redford som Dustin Hoffman.
C) En folkmassa som applåderar. Längst fram bjuder nån på tårta.

7) Sociala medier är för dig primärt:

A) Ett researchverktyg. Du närvarar enbart under något av dina 7 alias.
B) En kul grej där man kan lägga ut länkar till vänner och bekanta och snappa upp ett och annat nyhetstips. Lite jobb, lite allvar.
C) En kul grej där man kan lägga ut bilder av mat och kolla på snygga solnedgångar. Följer några fina whiskygrupper också!

8) Chefen bjuder in till etikseminarium. Varför kan du inte gå?

A) Upptagen med en smyginspelning med dold kamera. Dessutom vet jag redan att vi har stenhårda gränser mot bjudresor och skit.
B) Upptagen med en presskonferens som måste bevakas. Får bli en annan gång.
C) Upptagen med en spännande reportageresa som betalas av en hotellkedja. Dessutom vet jag redan att vi har hårda regler mot smyginspelningar och skit.

9) Strax före deadline ringer en mellanchef från kommunen som är orolig för vad intervjun ni gjort ska komma att sättas i för sammanhang. Vad svarar du?

A) ”Är detta ett försök till påverkan?” (Samtidigt som du kontrollerar att telefonens automatiska inspelning rullar.)
B) ”Vill du att jag ska läsa upp dina citat?”
C) ”Har du inte fått manus?”

10) Hur uppfattar du dina kollegor?

A) Gillar båda men B ser man bara till stressad på eftermiddagarna. Många dagsjobb där. C vill ofta äta lunch.
B) Gillar båda men A ser man bara till i början av veckan. Många researchtimmar där. C vill ofta äta lunch.
C) Gillar båda men båda borde ta bättre hand om sig. De hoppar över många luncher.

Facit:

Flest A: Din omgivning anser att ditt patos stigit dig åt huvudet. När du förstod det blev du mycket smickrad. Journalistik är på allvar, makten din fiende och pennan ditt vapen. Finns det något som får en att må bättre än den tryckta stämningen efter en hård ansvarsintervju?

Flest B: Du ser rader av nyheter omkring dig. De praktiskt taget kastar sig över dig. Ibland beklagar du dig över att du aldrig får tid att fördjupa dig i något ämne. Den gång din chef gav dig tre dagar till en story fick du emellertid publiceringsabstinens efter en timme. Du ringde några källor och bad dem blixtinkalla en presskonferens bara så du skulle få komma ut. I alla fall på webben.

Flest C: Du är en livsnjutare, en utforskare av det goda i tillvaron. För dig är journalistiken kanske inte ett kall – men den kan (och bör ibland) vara en kall pilsner på en varm uteservering! Och glöm inte att både glass och whisky kräver sina kunniga granskare.