Gästblogg: De starkaste historierna om #salabranden i #västmanland berättade mina vänners vänner

Dagens gästbloggare är Jonas Edlund, nyhetschef på P4 Örebro med ett stort intresse för det nya medielandskapet och dess konsekvenser.

Jonas Edlund
Jonas Edlund

Plötsligt brakade det bara till. En nyhetsrapportering om en skogsbrand i Sverige brukar sällan sträcka sig över länsgränsen. Kanske som ett kort nyhetstelegram i riksmedia, innan det svalnar.

Den här gången var det annorlunda. Branden i Västmanland kom att beskrivas i media som den värsta i modern tid. Jag kastade mig över nyhetsflödet och ville veta mer. Jag sökte i mina vanliga flöden; de stora sociala flödena som Facebook, Instagram, Twitter samt såklart de stora nyhetskällorna.

Kanske var det för att branden eskalerade under helgen, då nyhetsbemanningen är lägre än i veckorna, kanske var det för att det är semestertider, men hur det än var så upptäckte jag tidigt att de starkaste nyhetshistorierna, de som gav mig den bästa förståelsen för brandens omfattning, spridning och mänskliga tragedi, de fanns i de sociala flödena, och dessa var snabbast på att berätta. Direktrapportering, liverapportering, från de människor som befann sig mitt i katastrofens centrum.

Varför valde jag så snabbt de sociala flödena före de stora nyhetskällorna? Jag tror det berodde på att de berördas egna berättelser i de sociala flödena trumfade ut de stora nyhetskällornas rapportering. I det här fallet gav de mig allt jag behövde, vilket var 1) Direktrapportering mer eller mindre dygnet runt 2) Rapport om brandens spridning och vilka effekter den hade 3) De starka känsloberättelserna från berörda.

”Jaha”, tänker du kanske ”Det är väl just det som de stora nyhetskällorna ska leverera?” Absolut. Men en sådan bevakning som de berörda i de drabbade områdena själva skapade, det såg jag inte. I alla fall inte inledningsvis.

”Ja”, säger du som är insatt i debatten, det är bara ännu ett söndertjatat exempel på hur de sociala flödena kan trumfa ut de stora nyhetskällorna. Vara mer relevanta, relationella och reagera snabbare vid stora nyhetshändelser.

”Visst”, svarar jag. Inget nytt under solen. Men vad händer om vi drar slutsatser, och börjar fundera över hur vi ska bygga nyhetsmedierna med de verktyg som finns till hands idag?

Jag jobbar själv som nyhetschef på en lokal radiostation, P4 Örebro. Dagligen går mina tankar till hur vi ska fortsätta vara relevanta och skapa relationer med våra lyssnare. Jag är inte helt säker på att vi alltid når alla våra mål. Att vara konkurrenskraftig med lokala nyheter är ingen större utmaning i det medieklimat som råder idag; när många redaktioner drar ner eller avvecklas helt.

Men att bara vara konkurrenskraftig behöver inte innebära att vara relevant. Det är bara en tidsfråga innan det föds en stark lokal nyhetskonkurrent som omfamnar den enorma verktygslåda vi idag har för att göra relationell och relevant journalistik med publiken och nyhetshistorierna i fokus. Än sägs det saknas affärsmodeller för lokal journalistik av idag som möter publikens behov. Men jag är övertygad om att det bubblar av idéer, som snart kommer att sjösättas.

Kolla redan nu det senaste exemplet; Eljester; en automataggregerad tjänst, en enklare variant av nyhetstjänsten Omni. Snart bygger nästa nyhetsjournalistiska entreprenör vidare på lösningar av det slaget, och föder den lokala nyhetstjänst som kan vara relevant, skapa relation, få medborgare och makthavare att reagera och därmed skapar relevant journalistiskt resultat. Det kommer att revolutionera dagens lokala journalistik.

Jonas Edlund