Din bästa idé – som du redan har

image
Med goda idéer kan man komma långt

När våra redaktioner bedriver idéarbete för att komma igång med granskande journalistik går man ofta över väldigt många åar efter väldigt mycket vatten. Otaliga är redaktionskonferenserna där deltagarna från ett blankt papper (eller en vit whiteboard) förväntas spåna briljanta idéer för kommande granskningar.

Sanningen är att vi oftast redan har de bästa idéerna liggande i de databaser som finns på våra egna skrivbord. Tipsen vi redan fått är den mest underutnyttjade källan till idéarbete. Men de råkar ofta dyka upp vid en tid på dygnet då dagsjobbet kräver hela uppmärksamheten, och hamnar därför i en hög som sedan aldrig kommer med till konferensen. Vilket är synd och vilket vi bör ändra på.

Även den pågående nyhetsstoryn kan vara en utgångspunkt för granskning – bara man förstår att uppväxlingen i metod ställer vissa krav. Att jaga nästa utspel lite snabbare är inte granskande journalistik.

En tredje metod att hitta bra idéer är förstås att stjäla. Låna och inspireras. Otaliga är historierna om hur folk efter Grävseminariet åkt hem med tanken att göra ”ungefär som den där” – och sedan ett år senare själva gått hem med en guldspade. Om en metod funkat bra i Malmö kan den nog göra det i Sundsvall också. Om det varit möjligt att granska ett ämne på ett sätt kan det nog funka också på det andra ämnet.

Väldigt sällan uppfinns hjulet på nytt. Det är bara att erkänna att även den granskande journalistiken har sina arketyper, grundmodeller och standardupplägg. Vill man vara kritisk kan man kalla det klichéer och trötta upprepningar, men för den som vill försöka växla upp sin idé kan det ändå vara värt att fundera på om det man vill göra kan placeras in i någon av de ramar som visat sig fungera vid tidigare tillfällen. Ramarna kan ge idéer och inspiration för hur man ska lösa viktiga metodproblem – och när detta väl är gjort står det en sedan förstås helt fritt att spränga samma ramar i luften (eller i stället testa en extrem förnyelse i presentationen eller uppföljningarna).

Några hyggligt återkommande format är:

Därför gick det fel. Reportern undersöker vilka åtgärder som vidtogs, eller inte vidtogs, som ledde fram till den katastrofala situation vi har i dag. Det kan handla om politiska beslut eller myndigheters misskötsel, om krassa affärsinriktningar eller idealistiska hugskott – poängen med denna typ av granskning är att man utgår från ett någorlunda känt missförhållande och letar förklaringar och ansvar bakåt i kedjan.

Så omfattande är missförhållandena. Här kan missförhållandet vara mer okänt, åtminstone okänt till sin storlek. Din undersökning syftar till att kartlägga en mängd, eller kanske ett systemfel där andra tidigare bara sett enskilda exempel. Med hjälp av vittnesmål, dokument, egna observationer och andra verktyg leder du i bevis att eländet i själva verket varit värre än någon tidigare anat (om det nu är det).

Ansvariga for med osanning. Om granskande journalistik i grunden handlar om att sätta orden mot verkligheten så blir lögnen naturligtvis en central punkt, i den mån den kan blottläggas. Ofta får man nöja sig med att konstatera att en central aktör farit med osanning (”lögn” förutsätter en avsikt bakom det falska uttalandet) men det kan förstås vara nog så spännande. När du konfronterar makthavaren med osanningen kommer vederbörande gissningsvis att försöka erkänna sitt fel på ett så överslätande sätt som möjligt (”Det är möjligt att jag uttryckte mig oklart…”) för att sedan hoppa vidare i resonemanget (”…men det viktiga här är ju att…”). Din uppgift blir i detta läge att stanna kvar vid osanningen. Varför for du med osanning? är ofta en riktigt tuff fråga.

Lagen fungerar inte. (Där ”lagen” kan ersättas med ”regelverket”, ”överenskommelsen” osv.) Här ställer reportern hoppet om att en viss lag eller regel skulle åtgärda ett samhällsproblem, mot den väl underbyggda bilden av att så inte skedde. Greppet kan vara särskilt intressant när man vill lyfta sociala reportage eller kriminalbevakning till något mer principiellt och politiskt; när vi läst det tionde reportaget om att gamla människor blir lurade av telefonförsäljare bör vi kanske ställa oss frågan hur det kan få fortsätta (i stället för att bara fortsätta berätta att det fortsätter).

Hit gick pengarna. Blir förstås alltid intressant inom system där skattepengar flödar, men historien visar att det kan finnas ett stort intresse också inför var ”aktieägarnas” eller ”kundernas” pengar tar vägen i olika sammanhang (hej SCA!). Ju mer privat verksamheten är, desto större blir ditt behov av källor från insidan, men glöm inte att ett bolags årsredovisningar också kan innehålla skarp information på den här punkten (förutom ersättningar till befattningshavare kan det handla om pengar till asylboenden som slussats vidare till upprustning av ett spa med vingård, eller pengar för hjälp till arbetslösa som gav två ägare 50 miljoner att dela på.)

Så funkar det (på insidan). Ibland finns det inget annat sätt att skildra en verksamhet än att faktiskt ge sig in i den. Varje redaktion har sin egen tradition, kultur och erfarenhet av dolda inspelningar och wallraffmetoder, men för de fall där man med alla andra metoder gått på pumpen kan det vara en utmärkt sista utväg också för den redaktion som aldrig testat det förut. Kom ihåg att det också finns många grader av förställelse. I dag handlar wallraffande sällan om att reportern klär ut sig till gästarbetare och söker jobb i gruvan – däremot kanske tar ett jobb på det lokala kaféet som anklagas för att utnyttja personalen, eller under falsk identitet undersöker internets bakgårdar genom att utge sig för att vara yngre än hen är.

Från ord till handling. Allmän handling.

Jo, det skiljer.
Jo, det skiljer.

Jag har läst hundratals av dem.

”Hur här?”-artiklarna som svarar ”Bra!”

Jag har läst hundratals av dem och jag är övertygad om att de flesta varit fel. Eller åtminstone inte berättat hela sanningen.

Själv har jag studsat till när de handlat om ämnen jag själv har koll på, och allra mest förstås när de skrivits som uppföljningar på mina egna granskningar – av t ex missförhållanden bland jobbcoacher eller etableringslotsar. Ibland har jag känt för att ringa upp reportern och skrika Men köp inte det där!!! (dock avstått för att inte hamna på fel sida den professionella galenskapsgränsen).

Vi pratar om en typ av artiklar och inslag som görs i kölvattnet av en annan redaktions granskning, och som syftar till att beskriva läget inom det egna området – och i praktiken framför allt besvara frågan ”Är det lika illa här?” (Ofta handlar det av naturliga skäl om lokala uppföljningar på riksstories, men det kan också handla om att en riksredaktion vill ”lyfta” ett lokalt avslöjande, eller att en specialredaktion följer upp en nyhetsredaktions granskning eller tvärtom.)

Svaret på frågan blir nästan alltid ”Nej, inte alls!” Men jag skulle hävda att det beror mindre på att det verkligen inte är så illa och mer på hur frågan ställts. Till vem eller vad frågan ställts.

Alltsom oftast har ”Hur här?”-frågan ställts till en öppet framträdande ansvarig människa, oftast en chef eller presstalesperson (t ex den lokala chefen för Arbetsförmedlingen), medan den andra redaktionens granskning använt sig av helt andra sorters källor – framför allt skriftliga dokument och källor som inte framträder öppet.

De sistnämnda är svåra att få fram snabbt när man ska göra en ”rak uppföljning”, men dokumenten är ofta mycket mer lättåtkomliga än vi tror. Offentlighetsprincipen fungerar forfarande i Sverige, och sannolikheten är överhängande att den andra redaktionen i någon utsträckning använt sig av offentliga allmänna handlingar som även du kan be att få ta del av.

När det gäller etableringslotsar, jobbcoacher och andra verksamheter som utförs på uppdrag av Arbetsförmedlingen är det till exempel väldigt tydligt: registerade klagomål, granskningsrapporter, utbetalningar…det mesta går att få ta del av. Ibland krävs en sekretessprövning som gör att du inte kan få handlingen samma dag men det kan det ju vara värt om du därmed får en mer sann bild av sakernas förhållande.

Jag lovar att du i handlingarna kommer att finna både tydligare formuleringar – skarpare och mer konkreta – än i intervjun med den lokala myndighetschefen. Dessutom kommer du att hitta namn och andra detaljer som chefen garanterat inte gett ifrån sig frivilligt vid ert samtal. Dokumenten kommer helt enkelt att vara betydligt matigare än chefsintervjun.

Argumentet ”Vi hinner inte!” väger lätt i detta sammanhang. Att formulera ett mejl med ett önskemål att få ta del av alla eventuella klagomål på lokala etableringslotsar tar inte längre tid än intervjun med den där chefen – betydligt kortare tid om intervjun innehåller fler än en fråga.

”Men vår lokala myndighetschef ljuger inte!” lyder ett annat argument man hör ibland. Okej, men det är heller inte det jag gör gällande. Däremot har den lokala chefen en mängd incitament att göra sin verklighetsbeskrivning så friktionsfri som möjligt; hen vill helt enkelt inte försämra relationer i onödan med aktörer som myndigheten förväntas ha ett gott samarbete med, kanske i synnerhet inte om de varit dåliga. En liten skönmålning av läget väger lätt jämfört med det rasande telefonsamtalet från vd:n som hävdar att myndigheten svartmålat verksamheten (eller än värre: ett brev från bolagets advokat med CC till generaldirektören, som kräver förklaring och ursäkt pronto).

Ofta öppnar vi också för förskönande men formellt korrekta svar genom att vi själva ställer korkat informella frågor. (Jag vet eftersom jag gjort det själv så många gånger.) Vi kanske frågar om myndigheten har ”stoppat” någon verksamhet när den formellt korrekta benämningen är att man ”hävt avtalet”. (Detta är en direkt parallell till att man nästan aldrig hör någon svara ja på frågan om misskötsam makthavare X ”fått sparken” för sitt snedsteg. Formellt finns det inget som heter ”sparken”, hen har i stället ”skilts från sin tjänst”, ”avslutar sitt förordnande” osv.)

Om din chef kräver att du gör ut storyn i dag, trots att du inte kommer att få de där myndighetsdokumenten förrän i morgon, så låt dig inte nedslås – och framför allt: avstå inte från att begära ut dokumenten! Se det i stället som en tvåstegsraket: låt den skönmålande myndighetschefen lägga ut texten i dag om hur fint allt fungerar (ställ både allmänna och specifika frågor, och spela in intervjun) för att sedan i morgon berätta om missförhållandena du hittat i handlingarna, och konfrontera chefen med dessa. En bevisad skönmålning och ”glömda” delar av verkligheten är också nyheter.

Gästblogg: Klämmiga upprepningssvar är vägen till tråkhelvetet

I dag skriver Marja Grill om svaret som kan verka jättebra – men i själva verket gör ditt reportage mindre unikt.

Olika intervjuer - samma svar.
Olika intervjuer – samma svar.

Nu vill jag prata lite med dig om intervjuer med upprepningssvar. Inte papegoj-svar, som min intervju med Tobias Billström (M), eller den klassiska med Bosse Ringholm (S).

Nej, utan jag menar när vanliga människor, kulturpersoner eller chefer upprepar sina svar om och om igen, men i olika intervjuer.

Ibland kan det här ju vara svårt att spåra, för ofta är de här färdigformulerade svaren väldigt bra, gripande, välformulerade eller starka på något sätt. Det är ju så vi människor fungerar, vi berättar något för våra nära och kära och det sätt att berätta som funkar bäst, det upprepar vi när vi berättar historien eller om händelsen nästa gång.

Några exempel bara från den senaste tiden: i tisdags sände P1 Kulturreportaget ”Var slutar friheten” om konstnären Anders Serrano, där reportern hederligt nog gjorde en grej av att han svarade samma sak på frågorna som vid tidigare intervjuer.

Men också i Akuellt och i Studio ett i måndags så kunde vi höra två exempel på detta i väldigt bra och intressanta intervjuer. En var Pisa-experten Andreas Schleicher som delvis använde samma formuleringar: “student get good grades for not so good work” till exempel.

Samma sak i den spännande intervjun om Astrid Lindgrens krigsdagböcker där dottern Karin Nyman exempelvis beskriver krigsåren som en atmosfär av ”grått, tungt” i båda programmen.

Jag har själv köpt sådana här svar, senast jag upptäckte det var när jag gjorde filmen ”Vi gjorde vad vi lovade” om Nya Moderaterna. Min intervju med före detta arbetsmarknadsministern Sven-Otto Littorin (M) om hur hans första dagar som minister varit tyckte jag var levande och stark. Men senare hörde jag honom använda samma formuleringar i nästa dokumentärfilm som sändes om Nya Moderaterna.

Vad är det då för fel på det här, kan man fråga sig? Det är ju som sagt ofta bra och klatschiga svar. Jo, jag är här för att säga att detta är tecken på en slö, lat och dålig journalistik. Vi gör oss beroende av vad intervjugurun John Sawatsky kallar ”välgörenhetssvar”, svar som inte reflekterar hur bra eller genomtänkta våra frågor är. Dessutom är det ju väldigt tråkigt för våra tittare, lyssnare och läsare att höra samma frågor och samma svar i olika medier. Det slipade oneliner-svaret är säkert bra, men om du inte försöker så får du inte veta hur bra svar du hade kunnat få om du stått på dig lite. Varje gång jag har provat så har jag förvånats över hur mycket bättre, och annorlunda svar jag har fått fram.

Det är vårt jobb att gå förbi de första förberedda svaren. Den gången man frågar om, anstränger sig lite för att hitta mer originella vinklar eller egna frågor, får man andra svar. Testa själv, ställ samma fråga tre gånger även när du får ett bra svar första gången.

Marja Grill

#tvtips #gräv15

image

Den som missade årets grävseminarium – eller var där men missade några omtalade föreställningar – kan se fram emot några högtidsstunder i tv-soffan de närmaste dagarna.

Utbildningsradion spelade in en hel rad föreläsningar och diskussioner, som nu sänds under programrubriken Samtiden i Kunskapskanalen.

De kommer kanske inte att gå på prime time, men å andra sidan blir de efter sändning tillgängliga på UR play där man som bekant kan titta när man vill.

Vill man titta enligt tablå så ser gräv-punkterna ut så här:

Tisdag 5 maj

16.00 Filmen ”The islamic state”
Journalisten Medyan Dairieh har varit inne hos terrororganisationen IS. Hela världen följde hans dokumentation och här berättar han själv om hur det är att bevaka IS och varför det är viktigt att göra det riskfyllda arbetet. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

16.35 Gräv med Nisse
Hur är villkoren för en grävande journalist idag? Nils Hanson är ansvarig utgivare på SVT:s Uppdrag granskning. Här berättar han om hur han en gång började gräva och jämför idag med tiden då han började som journalist. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

17.25 Grävandets ABC
Ge inte upp! Det är det viktigaste för att lyckas med en granskning, enligt Marja Grill, nyhetsreporter på Sveriges Television. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Onsdag 6 maj

16.00 Så blir du anställd
Det är inte lätt att bli anställd inom media idag. Så vad ska man göra för att få jobb som grävande journalist? här samtalar Nils Hanson ansvarig utgivare för Uppdrag granskning, Helena Giertta chefredaktör för tidningen Journalisten, Fredrik Laurin redaktör för grävande journalister på SR och Cecilia Ögren Wanger på TV 4:s Kalla fakta. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

16.40 Vardagsgräv
Att börja gräva som journalist kan vara lite motigt. Du har en bra idé eller misstanke men vet inte hur
du ska starta. Här visar och tipsar journalisten Marja Grill hur du ska göra. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

17.25 Att bevaka kriget i Syrien
Frilansjournalisten Joakim Medin blev fängslad av den syriska regimen i februari och anklagad för spioneri. Han släpptes efter förhandling. Nu berättar han varför det är så viktigt att åka tillbaka till Syrien och fortsätta berätta trots riskerna. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

17.50 Wallraffa på sociala medier
Falska identiteter på nätet är bra för att kunna gräva efter information på sociala medier som journalist.
Det berättar Josephine Freje, programledare på Plus som tidigare har jobbat som gräv-chef på tidningen Faktum. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

18.15 Viralgranskarna
De fick stora journalistpriset 2014 i kategorin årets förnyare. Viralgranskarna granskar nyheter som
sprids på nätet och kollar upp vad som är sant och falskt. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Torsdag 7 maj

16.00 Om offentlighetsprincipen
Nils Funcke är en av Sveriges främsta experter på offentlighetsprincipen. Men hur kan man använda offentlighetsprincipen som journalist och vilka möjligheter ger lagen? Arrangör: Föreningen grävande journalister.

16.45 Granska med motstånd
Carl Larsson är journalist som nu studerar juridik. Han har i många år arbetat på Sveriges Television och här berättar han om hur han arbetade med fallet där två killar dog på Hjulstabron. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

17.20 Att göra ansvarsintervju
Som journalist ska man vara väl förberedd och öva tillsammans med en kollega innan man går ut för att
ställa en person till svars. Bo-Göran Bodin, flerfaldigt prisbelönt journalist på SR Ekot, berättar om sina förberedelser. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

18.00 Yttrandefrihetsdebatt
Kommer vi att våga berätta efter terrordåden i Paris och attentatet mot Charlie Hebdo? Ett samtal om vikten av att fortsätta arbetet för demokrati och yttrandefrihet. Med Özz Nujen, ståuppkomiker och skådespelare, Lena Sundström, journalist och författare, Helle Klein, journalist och präst, och My Wingren, journalist. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Fredag 8 maj

16.00 Tom Alandh berättar
Med sin klara och speciella röst har dokumentärfilmaren Tom Alandh berättat svenska historier i 30 år. Här berättar han om mötena med människorna och om sitt arbete. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

17.00 Gestalta och berätta
Journalisten och författaren Lena Sundström berättar om hur hon har jobbat med sina böcker och grävande journalistik. Hur samlar hon sitt berättande och gestaltar det hon ser och hör? Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Uppdaterat 150519: Nu finns Gräv 15-föreläsningarna samlade på en sida hos UR Play. Tack för det!